Чыңгыз Айтматов

Советтик жана Кыргызстандык жазуучу

Чыңгыз Айтматов — Советтик жана Кыргызстандык жазуучу.

Чыңгыз Айтматов, 2003-ж.

Ысык-Көлдү сагынууОңдоо

Кыялымда ак куу болуп,
Учуп жүрөм көл үстүндө.
Көк асмандын мейкининде,
Балык сымал эркин сүзөм.

Алыс кетсем куса болуп,
Сагынам салкын төрүн.
Алтын көлүм, Ысык-Көлүм,
Сагындым мен толкун көркүн!

Байыркынын, бабалардын,
Сөзү калды көл бетинде.
Балалыгым эстен чыкпайт,
Изим калды көл четинде.
Кыялымда учуп барам,
Бийик чокунун үстүнөн.
Кылым карып, кырлар ашкан,
Кыргыз көлү чөкпөсө дейм.

Накыл сөздөрүОңдоо

Жаман улут болбойт, Жаман эл болот.