Чехов, Антон Павлович

Anton Chekhov with bow-tie sepia image.jpg
  • Медицина-бул менин никелүү аялым,ал эми адабият болсо-ойношум.
  • Коптон бери шампан иче элек элем. — Коз жумардан мурда акыркы создору
  • Эгер турмуш сени кулдуро албаган болсо анда сен анын азилин тушунбопсун.