• Эрте ойгонгон куш оозун сүртөт,

Кеч ойгонгон куш көзүн сүртөт.