Никита Николаевич Моисеев

  • Бүтүн планета, биздин өлкөдөй эле, белгисиздиктин босогосунда турат: планета жана дүйнөлүк коомчулук өнүгүүнүн жаңы баскычына өтүп жатышат.