Мустафа Кемал Ататүрк

Мустафа Кемал Ататүрк
  • Улут маселесин ой келди жана жоопкерчиликсиз коргогонго болбойт, ал саясый тема болуудан мурда идеалдардын негизине таянышы керек.