Захиреддин Мухаммед Бабур

  • Жек көрүнүп жашаганча даңкталып,

Жер жазданып жаткан жакшы баркталып.