"Тенти Орокчиев "Ырда адам дайрасы"" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Көңүлдө ажар төгө элек.<br>
9.09.1982<br><br>
 
...Адам эмес таштың да, дартың туйган.<br>
21.11.2007<br><br>
 
... Нан табам деп ушул жерде жүрүшкөн.<br>
Балалыктын балдай таттуу ай, күнүн,<br>
Оюнда эмес, дал базарда сүрүшкөн...<br><br>
Базар, базар бир өзөңгө батпаган,<br>
... "Базары жакын байыбас" - деген кыргыздын,<br>
Көлүн, төрүн, тоо-түздөрүн каптаган.<br>
20.12.2007<br><br>
 
Ааламдашуу кайдан чыктың жок эле ...<br><br>
...Жулуп алды компьютериң калемди.<br>
Коё тургун, жол бошот, -деп күүлөнөт,<br>
Төртбурч айнек ээлеп - далай өнөрдү.<br><br>
Ааламдашуу жеңе берип жер жүзун,<br>
Билбей келем түбү канча пайданын??<br>
8.12.2007<br><br>
 
Улууну улуу баалайт...<br>
23.07.2008<br><br>
 
Соо учурда тоолор да шаң, талаа шаң,<br>
Ден соолуктай байлык болбос санасаң...<br>
11.09.2007<br><br>
 
Алма кирди түшүмө,<br>
Жолумду ачар ишиме...<br>
17.09.2008<br><br>
 
...Бир чындыктан тайыгыс,<br>
Жылга алмашкыс күндор бар.<br><br>
39

edits