"Тенти Орокчиев "Ырда адам дайрасы"" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Тенти Орокчиев. Ырда адам дайрасы (Ырлар жана поэмалар). Бишкек, 2005.<br><br>
 
'''Тынымсыз соккон жүрөгүм'''<br><br>
... Ишке маш өзүң барында,<br>
Дүйнө миң, мага дүйнө кең...<br>
26.09.1982<br><br>
 
'''Өмүрдү эңсейм келе элек'''<br><br>
... Өмүрдү эңсейм келе элек,<br>
Көңүлдө ажар төгө элек.<br>
9.09.1982<br><br>
 
...Адам эмес таштың да, дартың туйган.<br>
21.11.2007<br><br>
 
... Нан табам деп ушул жерде жүрүшкөн.<br>
Балалыктын балдай таттуу ай, күнүн,<br>
Оюнда эмес, дал базарда сүрүшкөн...<br><br>
Базар, базар бир өзөңгө батпаган,<br>
... "Базары жакын байыбас" - деген кыргыздын,<br>
Көлүн, төрүн, тоо-түздөрүн каптаган.<br>
20.12.2007<br><br>
 
Ааламдашуу кайдан чыктың жок эле ...<br><br>
...Жулуп алды компьютериң калемди.<br>
Коё тургун, жол бошот, -деп күүлөнөт,<br>
Төртбурч айнек ээлеп - далай өнөрдү.<br><br>
Ааламдашуу жеңе берип жер жүзун,<br>
Билбей келем түбү канча пайданын??<br>
8.12.2007<br><br>
 
Улууну улуу баалайт...<br>
23.07.2008<br><br>
 
Соо учурда тоолор да шаң, талаа шаң,<br>
Ден соолуктай байлык болсбосболбос санасаң...<br>
11.09.2007<br><br>
 
39

edits