• Аракетке берекет.
  • Убакыт кылыч сыяктуу, эгерде сен аны кеспесең, ал сени кесет.